fbpx

Baldones skautu vienība uzņem jaunus mazskautus (8-11 gadi) un skautus (12-15 gadus veci zēni un meitenes). Interesentus lūdzam pieteikties pie pulciņa vadītāja Ivo Odīša.

Vecāku sapulce notiks otrdien 12. septembrī plkst. 19.00 Baldones baznīcā.

Pirmā mazskautu tikšanās notiks 17. septembrī plkst. 10.00 pie Baldones baznīcas. Jāierodas āra aktivitātēm piemērotā apģērbā. Par pirmo skautu nodarbību informācija pie skautu pulciņa vecākā, Jāņa Odīša (tel. 29134902)